Foreningsoplysninger


Grundejerforeningen Herregårdsparken

_________________________________________________

 

 

CVR NR. 15 43 51 86

 

Grundejerforeningens medlemmer:

 

      AB Herregårdsparken I  hjemmeside

      AB Herregårdsparken II  hjemmeside

      AB Herregårdsparken III  hjemmeside 


 

 

Formand: Jørgen Thorslund

Skovlyst 83, 4000 Roskilde

tfl.: +45 29 16 31 48

mail: jorgen.thorslund@mail.dk

 

Næstformand: vakant

 

Foreningens administrator:

Erik Villumsen

Skovlyst 3, 4000 Roskilde

tlf.: +45 40 20 69 44

mail: grundejerforeningen@gf-herregaardsparken.dkDe 3 andelsboligforeninger vælger hver

2 bestyrelsesmedlemmer samt personlige suppleanter

for disse (vedtægternes § 8.2):

 

AB Herregårdsparken I (Skovlyst)

Hanne Bech Bille (Skovlyst 43)

Suppleant: Lene Brangstrup (Skovlyst 47)

Lasse Gudmundsson (Skovlyst 35)

Suppleant: Carsten Germuth (Skovlyst 18 A)

 

AB Herregårdsparken II (Skovlyst)

Jørgen Thorslund (Skovlyst 83)

Suppleant: Troels H. Jespersen (Skovlyst 74)

Irene Jensen (Skovlyst 58)

Suppleant: Merete Vagn Larsen (Skovlyst 70 A)

 

AB Herregårdsparken III (Kragholm)

Christina Wendelboe (Kragholm 2)

Suppleant: Stella Hansen

Trine Larsen (Kragholm 14)

Suppleant: Tove Pedersen (Kragholm 12)


Revision

Trekroner Revision A/S

Universitetsparken 2

4000 Roskilde

 

Bank

Nordea Bank

Algade 16, 4000 Roskilde